Podstawy masażu leczniczego
Podstawy masażu leczniczego

Właściwości masażu

W czym tkwi sekret leczniczej mocy masażu? Każda dysfunkcja, dolegliwość czy długotrwały ból w obrębie naszego ciała sprawiają, że ciężko czerpać radość z codzienności. Każde działanie lecznicze, w tym także masaż, którego skutkiem jest obniżenie bólu i poprawa sprawności psychofizycznej, ma niebagatelny wpływ na poprawę jakości życia.

Masaż leczniczy wykazuje związki z wieloma korzystnymi efektami: zmniejszenie napięcia mięśni oraz stresu psychologicznego, zwiększenie wydzielania endorfin, lokalne zwiększenie ukrwienia czy pobudzenie układu nerwowego. Oprócz tego masaż klasyczny pozytywnie wpływa na samopoczucie oraz redukuje stres, co jest równie ważne przy leczeniu wielu dolegliwości. Przede wszystkim masaż jest zabiegiem przyjemnym i relaksującym, a to pozytywie przekłada się na proces zdrowienia i efektywność leczenia.

Podstawą dla każdego leczenia jest zdobycie informacji, które pozwolą na ustalenie skutecznego planu leczenia. Przede wszystkim kluczowe jest przeprowadzenie wyczerpującego wywiadu chorobowego z pacjentem. Zdobycie informacji o dolegliwościach, charakterystyce bólu i jego miejscu występowania oraz o ewentualnych czynnikach sprawczych stanowi bazę dla podejmowanych dalszych kroków. Dodatkowo pomoże zdobyć informacje na temat ewentualnych przeciwwskazaniach do podjęcia terapii. 

Ból w każdej części naszego ciała ma różną przyczynę, intensywność, długotrwałość i charakterystykę. Wymaga do dokładnej znajomości poszczególnych struktur, najczęstszych przyczyn występowania dysfunkcji i dolegliwości tych okolic oraz najskuteczniejszych metod ich leczenia. Poniżej przedstawiamy Wam podstawowe informacje na temat masażu leczniczego najważniejszych partii ciała. 


Masaż leczniczy głowy


Wyobraźmy sobie, że nasze ciało to sprawnie działająca firma, którą ktoś musi kierować, żeby sprawnie działała. Tę funkcję w naszym organizmie pełni głowa. Znajduje się w niej mózg, kontrolujący większość ruchów i zachowań oraz twarz, która poprzez mimikę mówi o naszych odczuciach, wydobywa się z niej także głos. Jest drogą do układów koniecznych za utrzymanie życia - pokarmowego i oddechowego. Głowa połączona jest z ciałem za pomocą szyi. Najczęstszą dolegliwością występującą w tym obszarze jest oczywiście ból głowy. Może on mieć różne podłoże, jednak my skupimy się na tym wywołanym nadmiernym napięciem mięśni w jej obrębie. Może ono być spowodowane stresem lub nieprawidłową postawą ciała. Praca przy komputerze, patrzenie w telefon, czy oglądanie telewizji powoduje wychylenie głowy do przodu, aktywację punktów spustowych w tylnej części szyi co manifestuje się zwiększonym napięciem mięśni tego obszaru. Masaż leczniczy punktów spustowych tylnej strony szyi może zredukować lub doprowadzić do całkowitego zaniku bólów głowy oraz rozluźnić napięte mięśnie. Ważna jest edukacja pacjentów w zakresie prawidłowej postawy ciała, aby jak najszybciej  otrzymać jak najlepszy efekt terapeutyczny.

 

Masaż leczniczy obręczy barkowej


W skład obręczy barkowej wchodzą takie kości jak obojczyk, łopatka oraz proksymalna część kości ramiennej. Do tego wliczają się również grupy mięśniowe znajdujące się w tym obszarze. Obręcz barkowa jest szczególnie narażona na urazy z jednego powodu. Jedynym połączeniem kończyny górnej ze szkieletem jest staw mostkowo-obojczykowy. Takie połączenie umożliwia wykonywanie ruchów w wielu płaszczyznach i o dużych zakresach, jednak jest to miejsce o zwiększonej podatności na kontuzje. Reszta elementów stanowi jedynie “rusztowanie” dla kończyny górnej. Najczęstszymi urazami w obrębie obręczy barkowej są zwichnięcia i ból wywołany stanem zapalnym ścięgien mięśni wchodzących w skład stożka rotatorów. Są to mięśnie; nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, podłopatkowy i obły mniejszy. Ponad to obojczyk wchodzący w skład obręczy barkowej jest jedną z kości, które najczęściej się łamią. Praca z mięśniami stożka rotatorów i tymi, które są położone powierzchownie (piersiowy większy, najszerszy grzbietu, czworoboczny) pozwoli na uśmierzenie bólu występującego w tej okolicy, rozluźnienie mięśni, a także zwiększenie mobilności i zakresu ruchów. 

 


Masaż leczniczy kończyny górnej


Kończyna górna jest o tyle trudnym przypadkiem, że dolegliwości bólowe mogą być wywołane z różnych powodów. Mogą to być nerwobóle, bóle mięśni, stawów lub struktury nie wchodzące w skład kończyny górnej. Najważniejsza jest poprawnie przeprowadzona diagnostyka, inaczej efekty terapii mogą być znikome. Kości budujące kończynę górna to kość ramienna, łokciowa i promieniowa (kości wchodzące w skład przedramienia) oraz kości ręki. Z uwagi na to, że występują tutaj stawy wykonujące wszystkie ruchy, sprawia to, że kończyna górna jest bardzo mobilną częścią naszego organizmu. Biorąc pod uwagę możliwości jakie daje nam kończyna górna, każdy z nas powinien szczególnie o nią zadbać. Codziennie jest narażona na duże obciążenia, a co za tym idzie na urazy. Najbardziej są narażone mięśnie dwugłowy ramienia, czyli najsilniejszy zginacz w stawie łokciowym (funkcje jakie jeszcze pełni to zgięcie, odwodzenie i przywodzenie w stawie ramiennym oraz odwracanie przedramienia) oraz jego antagonista, czyli mięsień trójgłowy ramienia, który odpowiada zarówno za wyprost w stawie łokciowym i ramiennym. Klasyczny masaż leczniczy z zastosowaniem techniki podłużnego masażu może spowodować unieszkodliwienie bólu, ograniczenia ruchomości, czy zwiększonego tonusu mięśniowego.

 


Masaż leczniczy kończyny dolnej

 

Udo możemy podzielić na cztery części: przednią, tylną, boczną i przyśrodkową. Dolegliwości bólowe w obszarze uda niekoniecznie muszą być spowodowane przez problemy z mięśniami znajdującymi się w tym otoczeniu. Powodować je mogą napięcia pochodzące z obszaru miednicy lub podudzia. Problemy z mięśniami przedniej części uda, które przyczepiają się do miednicy, mogą powodować rotację w przód miednicy. Analogicznie te z tylnej części uda przyczepiające się do miednicy mogą powodować jej tylną rotację. Skutkuje to złą postawą ciała. Mięśnie uda odpowiadają również za stabilizację stawu kolanowego jak i ruchy w nim wykonywane. Zatem są główną przyczyną bólu występującego w kolanie. Nie należy bagatelizować bólu występującego w tych okolicach, ponieważ jak widać możemy nabawić się nie lada problemów. 

Uwagę należy zwrócić na jeszcze jedną cześć naszego ciała wchodzącą w skład kończyny dolnej. Są to stopy na których opiera się ciężar naszego ciała. Są one bardzo podatne na wiele kontuzji, np. złamania, skręcenia. Nasza postawa ciała jaką przyjmujemy ma ogromne znaczenie na napięcie mięśni. Gdy przesuwamy się do przodu, mięśnie tylnej części podudzia powstrzymują nas przed upadkiem. Obecność punktów spustowych w tym obszarze ma bardzo duże znaczenie w wadach postawy. W przypadku masażu leczniczego stopy i podudzia idealnie się sprawdzą techniki masażu podłużnego jak i głębokiego. Nie tylko będziemy oddziaływać na mięśnie położone powierzchownie, ale i na te znajdujące się pod nimi co zwiększy efektywność naszej pracy.

 


Masaż leczniczy kręgosłupa

Kręgosłup składa się z 5 odcinków : 

  • Kręgosłup szyjny – od pierwszego do siódmego kręgu
  • Kręgosłup piersiowy – składa się z 12 kręgów
  • Kręgosłup lędźwiowy - zbudowany z 5, największych kręgów
  • Kość krzyżowa - zbudowana jest z 5 połączonych ze sobą kręgów
  • Kość guziczna - zazwyczaj składa się z 4 połączonych ze sobą kręgów

Między kręgami pierwszych 3 odcinków znajdują się krążki międzykręgowego, amortyzujące kręgosłup, ale również zapewniające mu ruchomość. Ból pleców wynikający z problemów związanych z dyskami może być spowodowany jego zwłóknieniem i przemieszczenia się. Mówimy wtedy o dyskopatii. Inną dolegliwością jest lumbago, która polega również na wysunięciu się dysku. Manifestuje się silnym bólem w okolicach kości krzyżowej, który promieniuje aż do ud. Spowodowane jest to zazwyczaj brakiem aktywności fizycznej oraz złą postawą ciała. Kręgosłup, jeżeli chodzi o postawę ciała odgrywa największą rolę. Każdy z odcinków kręgosłupa posiada swoją krzywiznę. Odcinek szyjny i lędźwiowy posiadają krzywiznę przednią, zaś odcinek piersiowy, kość krzyżowa i guziczna krzywiznę tylną. Nadmierny wzrost tych krzywizn lub spadek morze prowadzić do takich nieprawidłowości jak lordoza lub kifoza. Inną deformacją kręgosłupa jest skolioza, która zazwyczaj pojawia się przy szybkim wzroście. Jest to boczne skrzywienie kręgosłupa przekraczające 10°. Odcinki najbardziej narażone na urazy to szyjny i lędźwiowy. Ten pierwszy z powodu swojej delikatnej budowy oraz strukturami go otaczającymi, a lędźwiowy z powodu znoszenia dużego ciężaru (stąd jego kręgi są największe). Naprawdę skutecznym zabiegiem w terapii jest leczniczy masaż kręgosłupa. Warto przed nim zrobić masaż klasyczny w celu pobudzenia krążenia oraz rozciąganie mięśniowo-powięziowe. Zastosowanie technik masażu podłużnego na mięśnie okolic kręgosłupa może przynieść długotrwały efekt terapeutyczny. Należy uważać jednak z technikami masażu tkanek głębokich w przypadkach, gdy u pacjenta występuje nadmierna łamliwość kości (np. osteoporoza).

 

Działanie lecznicze masażu

Bardzo ogólnie przyjmuje się, że masaż pełni wiele funkcji, oddziałując na poszczególne układy i struktury. Mechanizm działania masażu dzieli się najczęściej na: miejscowy (lokalny) i ogólny (centralny). 

Masaż lokalny wpływa usprawniająco na przepływ krwi. Rozszerza naczynia krwionośne, co zwiększa przepływ krwi przez mięśnie i przyspiesza dostarczanie do nich substancji odżywczych i jednoczesne usuwanie produktów przemiany materii. 

Masaż ogólny wpływa pobudzająco na układ nerwowy, który jest w stanie wpłynąć na wszystkie narządy i układy naszego organizmu. Pobudza korę mózgową, co usprawnia i przyspiesza wykonywanie czynności przez narządy wykonawcze.

Masaż staje się jedną z najczęściej stosowanych metod terapeutycznych, ze względu na korzyści jakie przynosi - przede wszystkim dla ciała zwalczając ból i dolegliwości,  ale również dla psychiki, poprzez swoje działanie relaksacyjne. 

 

 

Na zakończenie polecamy książkę:

 

Link:

Masaż leczniczy. Podstawy anatomiczne i techniki.

Jest to świetny podręcznik, który umożliwi nam zbudowanie solidnej podstawy anatomii układu mięśniowego, które konieczne są, aby przyswoić podstawowe techniki terapii manualnej. Książka pozwala na poznanie podstaw wykorzystania różnych technik masażu przy różnych dolegliwościach i pokazuje, dlaczego w danych partiach występują dolegliwości bólowe oraz w jaki sposób im zapobiegać. Jest to świetna pozycja zbudowania podstawowej wiedzy w zakresie masażu leczniczego. 

Zapraszamy do zakupu książki w naszym sklepie https://www.physioshop.pl i do zapoznania się z jego całą oferta. 

Zachęcamy również do odwiedzenia naszego bloga https://www.physioshop.pl/pl/n/list , na którym na bieżąco pojawiają się nowe wpisy.

Swoją opinią możecie się z nami podzielić na adres e-mial: physioshop@physioshop.pl, do tego również gorąco zachęcamy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl